עובד יושע

Following his death, we received words of condolences which we cherish and bring here.

 

הספד ניסים יושע- דברים מיום הלוויה

דברים שנשא פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש ביה"ס לכלכלה ביום הלוויה

הספד יוסי קסוטו- דברים שנשא ביום הלויה

דברים שנשאה אמו על קברו ביום השלושים

פרופ' אפרים צדקה על קברו-

דברים לזכרו- ד"ר קרנית פלוג, מנהלת מחלקת המחקר של בנק ישראל- 30 למותו

הספד של אריאלה- יום השנה

עובדי שלנו איננו או ישנו?-דברים שנשאה אמו ביום השנה

שנה למותו של עובד- פרופ' מנואל טרכטנברג

דברים שנשאה תלמידתו שרון בליי- יום השנה

 

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס