עובד יושע

Following his death, we received words of condolences which we cherish and bring here.

 

נורית גדעוני, רחובות.

דברי אמו, צילה, ביום השנה השישי למותו של עובד
עובד כתלמיד וכמורה

  

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס