עובד יושע

Following his death, we received words of condolences which we cherish and bring here.

 

Oved Yosha- Scholar and Colleague- Yishay Yafe, Israeli Economy Quartely

Prof. Moshe Buchinsky- Tel-Aviv Conference 2005

In Memeory of Oved- Prof. Leonardo Felli- Tel Aviv Conference January 2005

In Memory of Oved- Prof. Phillip Weil

דברי אמו צילה- במלאת ארבע שנים למותו

דברי אחותו תמי- ביום השנה הרביעי

אלי רהב, יו"ר עמותת הבוגרים של קציני ים עכו
תרומה של מחזור חובלים ל' לעמותה

דברים שנשאה אמו, לציון יום הולדתו ה- 51
נובמבר 2007
"היה איש , וראו- איננו עוד
קודם זמנו מת האיש הזה
ושירת חיו באמצע נפסקה
וצר!"
ח.נ. ביאליק

"הפיקוח על שוק ההון" בעריכת אבי בן בסט. מחברים: אבי בן בסט, שרון בליי , אשר בלאס
אבי בן בסט הקדיש את ספרו לזכרם של עובד יושע ושמואל קנדל. להלן הדברים שנכתבו לזכרם.
פרטים אודות הספר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
http://www.idi.org.il/hebrew/catalog.asp?pdid=605&did=1&hom=1

מכתבו של אבי בן בסט בהקדישו את ספרו לזכר עובד

   

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס