עובד יושע

"הפיקוח על שוק ההון" בעריכת אבי בן בסט. מחברים: אבי בן בסט, שרון בליי , אשר בלאס

אבי בן בסט הקדיש את ספרו לזכרם של עובד יושע ושמואל קנדל. להלן הדברים שנכתבו לזכרם.
פרטים אודות הספר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
http://www.idi.org.il/hebrew/catalog.asp?pdid=605&did=1&hom=1
 

 

  

THE ISRAEL DEMOCRATICY INSTITUTE

 

הפיקוח על שוק ההון

עורך: אבי בן בסט

הספרייה לדמוקרטיה 2007

 

לזכרם של עובד יושע ושמואל קנדל

חוקרים ומורים בתחום שוק ההון שנפטרו בטרם עת

 

עובד יושע, 1956 – 2003

 

עובד יושע היה דמות בולטת בקרב הכלכלנים בארץ ומחוצה לה בזכות תרומתו התאורטית והאמפירית. מחקריו ניחנו במקוריות ובריאליזם והתמקדו בהיבטים המגוונים של שוק ההון- מבנה השווקים הפיננסיים, הפרטת  בנקים העוסקים במגוון מוצרים, התחלופה בין תחרות ליציבות של המערכת הפיננסית, העלות והתועלת שיש בבנקים אוניברסאליים, מנגנוני פיקוח על חברות וחלוקת סיכונים הנובעים מזעזועים כלכליים בין מדינות ואזורים. נוסף על פעילותו האקדמית באוניברסיטת תל-אביב שימש עובד יועץ למחלקת המחקר בבנק ישראל. מחקריו על שוק ההון בישראל תרמו לעיצובן ולשכלולן של הרפורמות שהביאו לשינוי מבנה שוק ההון הישראלי. עובד היה מרצה מצטיין, אהוד על תלמידיו ואהוב על חבריו.

יהי זכרו ברוך.

 

שמואל קנדל 1951 – 2007

שמואל קנדל היה חוקר בעל שם עולמי בתחום המימון, חבר הסגל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב ודיקן הפקולטה במשך ארבע שנים. מחקריו המבריקים עסקו בניהול סיכונים בשוק הפיננסי, בתמחור נכסים ובתאוריה של תיק נכסים, והקנו לו מעמד של יוקרה בקהילה האקדמית והעסקית. שמואל זכה בפרסים ולימד באוניברסיטאות חשובות בארצות הברית. בד בבד הקדיש ממרצו גם לשוק ההון בישראל- הוא כיהן כדירקטור מקרב הציבור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ובכמה בנקים וחברות פיננסיות, וכן תרם מעצותיו למשרד האוצר ולבנק ישראל. כמחנך באוניברסיטת תל-אביב היה אחראי למהפכה בלימודי ה- MBA   ולפיתוח תוכניות לניהול טכנולוגיה עילית ולתואר שני בחשבונאות. כישרונו ונועם הליכותיו יחסרו לכולנו.

יהי זכרו ברוך.

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס