עובד יושע

מכתבו של אבי בן בסט בהקדישו את ספרו לזכר עובד

 

 

THE ISRAEL DEMOCRATICY INSTITUTE

 

 

11 בדצמבר 2007

 

לכבוד

גב' אריאלה יושע

רח' לוי יצחק 21

תל-אביב

 

 

לאריאלה היקרה שלום רב,

 

בשנים האחרונות ניהלתי וביצעתי מחקר רחב בנושא הפיקוח על שוק ההון בישראל, בהשתתפות ד"ר שרון בליי וד"ר אשר בלאס. ספר המחקר יצא לאור בימים אלה והוא מוקדש לזכרם של עובד ז"ל ושמואל קנדל ז"ל.

 

היכרותי עם עובד החלה בפגישה בארה"ב בראשית שנות התשעים, אז הצעתי לו להצטרף לצוות המחקר של בנק ישראל. לימים עובד הצטרף למחלקת המחקר כיועץ. במשך השנים היה לי קשר קרוב עם עובד, הערכתי מאוד את עבודתו המחקרית, את תרומתו לעיצובן ושכלולן של הרפורמות בשוק ההון, ואת אישיותו והמקסימה.

 

מותו של עובד בטרם עת ציער אותי מאוד. על מנת לתרום להנצחת זכרו, החלטתי להקדיש את הספר לזכרם של עובד ושל שמואל קנדל- גם הוא חוקר שהקדיש רבות מזמנו וכישרונו לשוק ההון בישראל ונפטר בגיל צעיר.

 

אני מקווה שלא תדעי עוד צער.

 

 

בברכה והוקרה,

 

 

אבי בן בסט

 

 

 

 

 

 

 


רח' פינסקר 4 ירושלים  92228  4 Pinsker St. Jerusalem

ת.ד. 4702 ירושלים   91046  P.O.B 4702 Jerusalem

פקס:  02-5300880 Fax: טל: 02-5300888 Tel:

www.idi.org.il

 

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס