עובד יושע

דברים לזכרו- ד"ר קרנית פלוג, מנהלת מחלקת המחקר של בנק ישראל- 30 למותו

 

כמה מילים לזכרו של עובד יושע

ד"ר קרנית פלוג, מנהלת מחלקת המחקר של בנק ישראל

30 למותו

רציתי לומר כמה מילים על עובד מהזווית שלנו במחלקת המחקר של בנק ישראל, אשר בה היה עובד יועץ 7 שנים (טובות) והיה איתנו בקשר הדוק גם אחרי שהפסיק להיות רשמית יועץ של המחלקה.

עובד הגיע למחלקה ב- 1994 זמן קצר לאחר שובו מארצות הברית והצטרפותו לביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב. הוא גויס ע"י הנהלת המחלקה באותה עת שרצתה לחזק את המחקר בתחום של השווקים הפיננסיים ולהביא חוקר שיוכל גם לעזור לתלמידי הדוקטורט שבמחלקה בפיתוח מחקריהם. עובד היה האדם שהתאים באופן מושלם לשתי המשימות.

למרות שרק הגיע לישראל והיה עדיין בשלב מוקדם יחסית של הקריירה שלו, בא עובד לבנק ישראל מתוך עניין רב לחבר את המחקר האקדמי למציאות הכלכלית ולנסות להשפיע על המדיניות עצמה. רצון זה להשפיע על המציאות הכלכלית ועל המדיניות אפיין את פעילותו במחלקת המחקר ומחוצה לה- גם כשפעילות זו לא הייתה, בשלבים הראשונים של האוניברסיטה- הדרך היעילה ביותר להתקדם במסלול האקדמי. ואכן בפעילותו בבנק ישראל ובאוניברסיטה הצליח עובד לתרום רבות לפיתוח ההכרה בחשיבות שיש למבנה של השווקים הפיננסיים לתפקוד היעיל של המערכת הכלכלית. מחקריו האמפיריים- רבים מהם בשותפות עם חוקרים מבנק ישראל- עוסקים בקשרים שבין מבנה המערכת הפיננסית והתחרותיות שלה,  בהתפתחויות מקרו כלכליות כמו: צמיחה, צריכה; ונושאים אחרים כמו התחלופה בין יציבות ותחרותיות במערכת הבנקאית ונושאים רבים נוספים. מחקרים אלה, היוו את תשתית הידע שעמד בפני ועדות ציבוריות שעסקו ברפורמות בשווקים הפיננסיים.

את המחקרים הרבים העוסקים בשוק ההון הישראלי שעובד ערך עם שותפים מבנק ישראל רצו עובד, יחד עם שותפותו לרבים מן המחקרים חדווה בר, לכנס בספר שהיה אמור לעסוק "בכשלים הקיימים עדיין במערכת הפיננסית המקומית, הדורשים את התייחסותן של הרשויות בהמשך הדרך"- הספר היה אמור להוות כלי בידי מעצבי המדיניות הכלכלית לעיצוב המשך הרפורמות בשווקים הפיננסיים לאחר לימוד מעמיק של הדרך שכבר נעשתה.

בדרך לאישור הספר, פניתי למספר חוקרים בעלי שם לקבל את חוות דעתם על הפרויקט, מכולם, זכיתי לחוות-דעת אוהדת ומתלהבת, כולם ציינו את היכרותם עם החוקרים- כסיבה הראשונה להתלהבותם מהפרויקט- את הפרויקט הזה עובד לא הספיק להשלים.

מעבר למחקר שקידם עובד במסגרת מחלקת המחקר, הייתה לו תרומה חשובה בעזרה לכלכלנים הצעירים שלנו בלימודי הדוקטורט שלהם. הייתה תחושה שהוא רואה שליחות בהעמדת דור של כלכלנים צעירים ומקצועיים. סקרנותו של עובד, האופקים הרחבים שלו, העניין שלו בכלכלה בכלל, ולא רק בתחומים בהם הוא עסק במחקר ממש, הראייה הרחבה שלו- של התמונה כולה- כל אלה באו לידי ביטוי בתרומתו הייחודית לסטודנטים שפנו אליו ושזכו ממנו לעזרה רבה בגיבוש מחקריהם. חלקם הפכו לשותפיו במחקר בהמשך הדרך.

דאגתו של עובד לסטודנטים שלו באה לידי ביטוי גם בכך שהפנה אלינו את הסטודנטים המבטיחים והמתעניינים- וכמה מהכלכלנים הצעירים שלנו הגיעו בזכות השידוך של עובד.

העניין והסקרנות של עובד במחקר ובמציאות שמסביבו, אופקיו והשכלתו הרחבים, השאיפה למצוינות, הביקורת הקונסטרוקטיבית וההומור שלו, כל אלה חסרים לנו- ויחסרו לנו תמיד.

 

 

 

 

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס