עובד יושע

 תודה לחבריו ולעמיתיו של עובד ז"ל מבתי הספר, מחיל הים ומהאוניברסיטאות, שסייעו לי לשחזר פרטים רבים וחשובים ממהלך חייו לצורך כתיבת רשימות אלה.

 

פרק א. עובד – השם שהעניק לו עובד לדיז'ינסקי ז"ל

פרק ב. ילדות: מכפר ביל”ו לירושלים ובחזרה

פרק ג'. הולנד, התחנה הראשונה במסע הנדודים

פרק ד. עוברים צפונה - שטוקהולם

פרק ה. למלא את הריאות בירושלים

פרק ו. איטליה , מילדות לבגרות

פרק ז. יורדים לאפריקה

פרק ח. ושבו בנים לגבולם

פרק ט. האיחוד המשפחתי, טרום צבא

פרק י. טירונות, ראשית השירות בחיל הים

 

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס