עובד יושע

 תודה לחבריו ולעמיתיו של עובד ז"ל מבתי הספר, מחיל הים ומהאוניברסיטאות, שסייעו לי לשחזר פרטים רבים וחשובים ממהלך חייו לצורך כתיבת רשימות אלה.

 

פרק כא. מאבק איתנים להישרדות

נספחים- שולחן ערוך פשוטו כמשמעו

נספחים- ציונות וזהות

נספחים - המוסיקה של עובד

נספחים- עבודה בכיף
האוניברסיטה של בתי הקפה

The University of Cafes

  

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס