עובד יושע
Gathering
Prof. Philip Weil, ULB, Dr. Karnit Flug, BoI,
Claudia and Adie Buchinsky
Prof. Elhanan Helpman, Nissim Yosha
Prof. Leonardo Felli, LSE, Prof. Yaira Amit, TLVU, Zila Yosha
Prof. Dani Tsiddon , TLVU
Prof. Philip Weil, ULB
Family: Yaira, Udi, Zila, Tami, Arielle
Yosi Kasuto, Nissim Yosha
Prof. Moshe Buchinsky,UCLA, Prof. Leonardo Felli, LSE
Prof. Saul Lach, HU, Prof. Yossi Zeira, HU
Dr. Karnit Flug, BOI
 

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס