עובד יושע

דברי הילה בתחילת כיתה א'

בספטמבר 2004 החלה הילה ללמוד בכיתה א'. חודש לאחר מכן היא רושמת בכוחות עצמה את סיפורה, המובא כאן כלשונו.
 

יום רביעי 27 אוקטובר 2004

הילה

אבא שלי נפתר

ליפני שנה

ואני מידתגאגת מוד מוד

 

אמא שלימוד נחמדה ואני

מוד ואבת אותה

 

לחא שלי קורים עדו

ולמרות שהו מאצבן

אתי אני הואבת אותו

 

להאח שלי השני

קורים ירון ולמרות

שהוא צוק אלי קל הזמן

אני הואבת אותו

 

תמי דודה שלי

הי גרה בכפר-בילו

ולמרות שהי גרהר רחק

אבל שאני הולחת

לסבתהאני וקל החברה

יוחלים ליסע אלאם

כי סבתה שלי מוד קורבה

לכפר- בילו

 

דוד שלי שקורם לא אודי

ווא קול הזמן מצחיק

אותי וז מוד משאשה

 

אותי וש או בלסבתה אני

מחקהשאו יצחק

אותי שב

 

שירי שהי אבת של תמי

ואני מוד אואבת

שהי באה כי הי איחידה

שמסחקת איתי

 

סבתה שלי גרה ברחובת

ושאנחנו נוסים

אלה וז לוקאח חצי שאה

אבל עדין אנחנו

מצליחם לאגיה

בלי קאבי בתן

 

סבה שלי או האיש

אחי מצבן

באולם ואני צואקת

אלב והו עדין

מצבן אותי

 

נעמה בת-דודה

שלי והי בת 4

ואני אואבת אותה

 

נדב או בן-דוד

שלי ולפמם אנחנו

מיסתדרם ולפמם אנחנו

ראבים

 

 

 

 

 

 

 

 

סוף

מפת אתר
עמוד הבית

הדפס